top of page

Michal Pospíšil (*1968, Trutnov)

Vystudoval český jazyk a výtvarnou výchovu na Pedagogické fakultě University Karlovy, učitelskému povolání se však nikdy nevěnoval. Celý dosavadní profesní život strávil ve světě marketingu. Ve volném čase se věnuje umělecké fotografii, zaměřuje se hlavně na minimalismus, geometrii, architekturu a městskou fotografii. V jeho portfoliu lze ale nalézt rovněž fotografie z cest.

Studied Czech language and art at Faculty of Education at the Charles University in Prague, but never taught. He spent his entire professional life in the world of marketing. In his free time, he is actively engaged in artistic photography, focusing on minimalism, geometry, architecture and urban photography. Travel photos can also be found in his portfolio.

Samostatné výstavy / Solo exhibitions

 • Prague Photo 2018 (separate presentation within the Prague Photo days)

 • Nejasná rozhraní - Praha, Novoměstská radnice, 2018

       Unclear Interfaces - Prague, New Town Hall, 2018

 • Jindřichův Hradec - Moore Stephens, 2018

 • Brno - Galerie 8a,  2019

 • Praha - Činoherní kavárna, 2019

 • Beroun - Golf Club, 2019

 • Hainburg an der Donau (Austria) - Ragala Art Gallery, 2020

 • Bratislava (Slovakia) - Accace Office Gallery, 2020

Prezentace vybraných fotografií v rámci skupinových výstav / Presentation of selected photos within the group exhibitions

 • Berlin, BBA Gallery, 2019  - Powerfull Compositions presented by GuruShots

 • Melbourne, Laurent Gallery, 2019 - Less is More presented by GuruShots

 • Barcelona, World Valid Hall Gallery, 2019 - People in the City by GuruShots

 • Thessaloniki Art Fair, 2019 - Artistic Photography by GuruShots

Zastoupení ve sbírkách / Represented in Collections

Soukromé sbírky v České republice, Francii a  Itálii

Private collections in the Czech Republic, France and Italy

bottom of page